ЛЕНСМАК

О П Т И Ч К И    Д О Б А В У В А Ч

Напредна оптика и одлична визуелна острина
Оптички стакла со висок квалитет
Најдоброто решение за чистење и одржување на сите видови контактни леќи

Кои сме ние?

Ленсмак е компанија која располага со оптички производи и помагала со кои ги снабдува оптичките продавници, офталмолошките ординации и аптеките.